Hälsofrämjande

Hälsofrämjande

Vi anpassar våra hälsoundersökningar efter era önskemål och utgår ifrån ett grundpaket

Vårt koncept bygger på en hälsoundersökning vilket är en preventivt undersökning. Där ser vi på det allmänna hälsotillståndet och kartlägger om det finns risk för ohälsa och sjukdom. Vi tydliggör hälsorisker och på ett motiverande sätt föreslår vi insatser, vi lyfter såklart fram friskfaktorerna och stärker dom ytterligare. Vi anpassar våra hälsoundersökningar efter era önskemål och utgår ifrån ett grundpaket.

Hälsoundersökning – så går det till

Frågor om livsstil och hälsa
inför hälsoundersökningen skickas frågor ut digitalt där du svarar på frågor om din hälsa och dina levnadsvanor. Tillsammans med behandlare går deltagaren igenom svaren.

Mätningar
Längd,vikt, midjemått, blodtryck, kolesterol och blodsocker mäts, och i den utökande hälsoprofilsbedömningen görs ytterligare blodprover.

Konditionstest på cykel enl Ekblom-Bak
Deltagaren cyklar i 8 min på en nivå som ger en lätt andfåddhet. Alla kan genomföra testet, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte. Konditionstest är en viktig faktor för att bestämma risk för framtida sjukdom.

Ett främjande samtal
Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över livsstilens betydelse för hälsan, med fokus på nuläge och potentiella förändringar.

Rapport på individ- och gruppnivå
Deltagaren får inlogg till ett hälsokonto med en sammanställd rapport över hälsoläget. Gruppstatistik kan också sammanställas som underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete ( görs endast på grupper större än tio personer).