Företagshälsa

Företagshälsa

Vi erbjuder en personlig lokal företagshälsa av hög kvalitet.

Målet för oss är att du skall få en snabb återkoppling och trygghet i frågor som rör er arbetsplats och personal. Vinsterna med ett investera i personalens hälsa och bra arbetsmiljö är många. Personalen mår bättre, produktiviteten ökar, sjukfrånvaro minskar och företaget bli mer attraktivt.

Vi stödjer er vid både fysiskt och psykisk ohälsa, konflikter och arbetsmiljöproblem, riksinventeringar och medicinska lagstadgade undersökningar. Företagshälsa är en viktig pusselbit i arbetet för att bibehålla en frisk och välmående personal.

För oss går arbetsmiljö och hälsa som en röd tråd

  • Fysisk arbetsmiljö
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Hälsofrämjande arbetsmiljö

Utifrån verksamhetens behov och förutsättningar erbjuder vi hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterade insatser. Vi erbjuder utbildning och kurser och skräddarsyr efter era önskemål! I vår team ingår företagsläkare, företagssköterska, samtalsterapeut, Arbetsmiljöingenjör, organisationskonsult, fysioterapeut, arbetsterapeut.

Våra lokaler är på Lysekils sjukhus och vi har även möjlighet att komma ut till ert företag och göra undersökningar.


KONTAKTA OSS